Miloš Weiser

Controlling a manažerské účetnictví

 

Poskytujeme služby a poradenství v oblasti definice a následně zavedení následujících oblastí činnosti podniku:

 • Organizační strukturu společnosti
 • Definici struktury nákladových středisek
 • Revize účetní osnovy 
  • členění syntetických účtů
  • analytických účtů
 • Organizace a řízení zakázek
 • Alokace fixních a variabilních nákladů
 • Podpora při implementaci ERP systémů
 • Nastavení controllingového systému
 • Nastavení vnitropodnikového účetnictví
 • Navedení procesu kalkulací cen výrobků
 • Výpočet hodinových sazeb strojů
 • Nastavení skladových cen
 • Systém řízení investic – výpočty návratnosti investice
 • Navedení systému řízení Cash-Flow – přímou i nepřímou metodou
 • Hmotný a nehmotný majetek – reálné nastavení odpisových sazeb v návaznosti na reálnou amortizaci majetk