Miloš Weiser

Služby

 • Poradenství při zavádění controllingového systému
 • Podpora při implementaci ERP sytému (především Helios Orange, SAP R/3)
 • Školení
  • Efektivní řízení plastikářského podniku
 • Podpora při zavádění datového skladu a prezentační vrstvy
 • Proces plánování – definice, implementace
 • Analýza odchylek nákladů – plán x skutečnost
 • Navedení mzdového předpisu, klasifikace pracovních míst, implementace mzdových tarifů a stupňů, nastavení motivačních prémiových ukazatelů
 • Personální poradenství- pohovory se zaměstnanci, komunikační dovednosti atd.
 • Analýza výkonu firmy – poměrové ukazatele, hodnocení výkonu firmy Altmanovo Z score
 • Finanční analýza – vytvoření pravidelných rozpočtů na měsíční bázi a jejich v analýza