Miloš Weiser

Úvod

MW s.r.o. je firma, která dlouhodobě poskytuje služby klientům v oblasti Controllingu. Především se zaměřuje na výrobní firmy, kde analyzuje, připravuje a implementuje controllingový systém pro řízení firemních procesů.


Poskytované služby:

  • Analýza stávajícího stavu procesů řízení
  • Příprava návrh řešení stávajícího stavu
  • Implementace uceleného systému controllingu zaměřeného na sběry dat, analýzu dat a následný reportingový systém

Firma má dlouholetou zkušenost s zaváděním controllingového systému ve výrobních firmách s návazností na vytvoření procesu kalkulace ceny výrobku.

 

 

Využití informací manažerského účetnictví a controllingu v systému řízení moderní firmy je téma, které v současné době oslovuje řadu podnikových manažerů.

Rychlý rozvoj podnikání se všemi jeho průvodními rysy, kterým dominuje zejména vzrůstající konkurence, má svůj výraz také ve vývoji manažerských systémů řízení včetně jejich informační funkce. Přirozeně se také odráží  ve vývoji manažerského účetnictví jako  nástroje, který tvoří páteř manažersky orientovaného informačního systému. Na základních trendech tohoto vývoje lze tak dokumentovat, jak se mění nejen informační požadavky úspěšných podnikatelských subjektů, ale i sama podstata jejich  řízení.